รายการข่าวประชาสัมพันธ์ - แพทย์ประจำบ้าน

ปฐมนิเทศปีการศึกษา 2553

ด้วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 20-31 พฤษภาคม 2553 โดยจะจัดพิธีต้อนรับแพทย์ประจำบ้านในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10-12 น ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน อาคารสก ชั้น 10

จึงขอเรียนเชิญท่านและอาจารย์แพทย์เข้าร่วมงานในพิธีดังกล่าว โดยขอความกรุณาสวมเสื้อกาวน์ยาว โดยขอให้แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมงานล่วงหน้าภายใน 7 พฤษภาคม

ประกาศเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2553